Historia

Początki Warszkowa

Pierwsze dokumenty dotyczące tej miejscowości pochodzą aż z 1273 roku. W najstarszych źródłach nasza wieś funkcjonowała pod nazwą Warszecowe, a od 1330r. jako Warskowe. Nazwy wywodzą się najprawdopodobniej od imienia Warszek lub Warszko.

Początkowo wieś była własnością rycerską. Z dokumentu z 1335 roku wynika, że rycerz Jasco ze Sławna (obecnie Sławsko) kupił Warszkowo od innego rycerza imieniem Wojsław i w tym samym roku sprzedał dobra miastu Nowe Sławno (dziś Sławno). I w ten właśnie sposób do XVII wieku Warszkowo było wsią miejską.